Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Child Rights Institute

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt
Child Rights Institute vid Lunds universitet har som övergripande syfte att med utgångspunkt i Barnkon­ventionen verka för och stödja barnets rättigheter i olika sammanhang – natio­nellt och internationellt, i forskning, i utbildning, i nationella nätverk eller i andra relevanta prak­tiker som rör barnets rätt.

Tre barn som skrattar.
Foto: www.pixabay.com, användare simple_tunchi0.

Nätverkets tre uppgifter

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”.

CRi @ LU har tre huvuduppgifter och inriktningar:

  • Forskning
  • Nät­verksstöd
  • Utbildning inom Child Rights

 

Kunskapsutbyte och gränsöverskridande forskningsansökningar

Nätverkets uppgift är att verka för nationellt och internationellt kunskapsutbyte samt att hålla kontakt med och stödja forskare, utbildare och nätverk vid Lunds universitet med kun­skaps­intresse inom området barnets rätt och barns lev­nads­villkor i samhället.

Nätverket vill även stimulera och stödja gränsöver­skri­dan­de ut­bildnings- och forskningsansökningar inom detta fält.

 

Natio­nell och internationell utbildning

CRi @ LU verkar för att utveckla utbildning inom området Child Rights – natio­nellt såväl som internationellt. Det kan gälla Minor Field Studies (MFS), lärar- och studentutbytessatsningar och masterkurser med inriktning på barn och barnets rätt samt att stödja kontakter mellan forskning, utbildning och praktik.

Lärare och forskare från Lunds universitets olika fakulteter ska uppmuntras att med­­verka. Nu finns det forskare från fyra fakulteter som är aktiva i CRi @ LU. Ambi­tionen är att insti­tutet ska ha en mångvetenskaplig verksamhet utifrån en sam­hällsveten­skaplig bas.  
 

 

Seminarium CRi @ LU


När: 6 februari 2017 kl. 13.15-15.30
Var: Socialhögskolan, Bredgatan 26, sal 11


Program för seminariet

Två teman finns för eftermiddagens seminarium
 

1. Vårt gemensamma bokprojekt

Under 2017 ska vi arbeta med att ta fram en gemensam antologi. De som kan och vill medverka i vår antologi anger detta i ett mail senast den 6 februari gärna med några rader om en preliminär idé (en eller flera personer kan skriva tillsammans). Skicka idén till
lina.ponnert [at] soch.lu.se eller anna.sonander [at] soclaw.lu.se.

Skicka även dina frågor om antologin till lina.ponnert [at] soch.lu.se eller anna.sonander [at] soclaw.lu.se. Mer färdiga Abstracts kan sedan bearbetas och vara klara till Bokprojektseminariet den 8 maj.

2. Forskningsansökningar och en LU-ansökan

Vi diskuterar nya forskningsansökningar. De kan till exempel bygga vidare på vår tidigare ansökan till Pufendorfinstitutet om en ASG, en Advanced studygroup, en grupp forskare från minst tre fakulteter samlas kring ett gemensamt forskningsproblem. Kanske finns det också andra idéer. En kärngrupp skulle kunna bildas för att göra en forskningsansökan.

Vi diskuterar även en intern LU-ansökan "Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ" som ska vara inne den 1 april. Här behövs en arbetsgrupp som anpassar ansökan till CRI, både intern samverkan och samverkan med olika verksamheter utanför LU.

 

Välkomna!

Kerstin Svensson   Per Wickenberg   Lina Ponnert   Anna Sonander

 

Glöm inte heller nästa seminarie Praktikerseminariet den 3 april.

 

 

Nyheter

2016-11-23: Pengar från SIDA ger nya möjligheter i arbetet med barns rättigheter - läs artikeln på Samhällvetenskapliga fakultetens hemsida

 

 

Forskare och kontaktmöjligheter

Per Wickenberg, Rättssociologi
+46 (0)46-222 88 15
per.wickenberg [at] soclaw.lu.se

Kerstin Svensson, Socialhögskolan
+46 (0)46-222 04 61
kerstin.svensson [at] soch.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lina Ponnert, Socialhögskolan
Bodil Rasmusson, Socialhögskolan
Susanna Johansson, Socialhögskolan
Maria Heintz, Socialhögskolan       
Ulf Leo, Rättssociologi
Patrik Olsson, Rättssociologi
Ana Maria Vargas Falla, Rättssociologi
Rustamjon Urinboyev, Rättssociologi
Isabel Schoultz, Rättssociologi
Anna Sonander, Rättssociologi
Elia Psouni, Psykologi
Elinor Schad, Psykologi
Agneta W. Flinck, Pedagogik
Magnus Karlsson, Sociologi
Helle Rydström, Genusvetenskap

Juridiska fakulteten
Titti Mattsson, Juridicum
Ilhami Alkan Olsson, guest researcher
Morten Kjaerum, föreståndare vid RWI

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Anna Flyman Mattsson, Språk- och litteraturcentrum
Annika Andersson, Språk- och litteraturcentrum
Sara Lenninger, Språk- och litteraturcentrum

Medicinska fakulteten
Vanja Berggren, Institutionen för hälsovetenskaper
Anna-Karin Dykes, Institutionen för hälsovetenskaper
Marie Köhler, Region Skåne och doktorand Medicinska fakulteten
Louise Laurell, Region Skåne
Ann Elmqvist-Fridh, Region Skåne

Praktiker inom barnrättsfältet
Martin Söderberg, Migrationsverket
Helene Hansen, Migrationsverket
Emma Alfredsson, Child Rights Programme
Charlotte Palmstierna, Socialdepartementet

Samverkan

Inom Child Rights Institute samarbetar Rättssociologiska institutionen med:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten