Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Julija Andersson

Postdoktor

Går vidare till nya karriärsutmaningar. Mer information inom kort.

Forskningsområden

  • Klimatförändringsstyre och dess genomförande
  • Flernivåstyre
  • Rättssociologiska perspektiv och tvärvetenskap

Aktuell forskning

Postdok-projektet är en ett-årig fallstudie i kollektivtrafiksystemet i Litauen, finansierat av Svenska Institutet, och handlar om genomförandet av Kyotos utsläppsmål för växthusgaser ur ett flernivåstyre-perspektiv. Styrning och dess hinder på samhälleliga och kommunal-administrativa arenor analyseras från ett rättssociologiskt perspektiv. Studien genomförs i Litauen, där en ny miljövänlig typ av fordon införs i kollektivtrafiken och syftar till att förstå vilka problem som ekonomiska initiativ kan ställas inför, hur de kan få stöd och vilka förväntningarna är.

Bakgrunden till forskningen är genomförandet av åtagandena från Kyoto att minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från transporter skapar den största miljöpåverkan efter energisektorn. Nytänkande och ny teknik med låga koldioxidutsläpp som mål bör implementeras.

Publikationer

Julija Naujekaite
E-post: julija.naujekaite [at] soclaw.lu.se

Gästforskare

Rättssociologiska institutionen

31

Under Litauens ordförandeskap i EU-rådet 2013, var Julija Naujekaite del av ordförandeskapet och arbetade med nationella och internationella klimatförändringsfrågor, med fokus på anpassning till klimatförändringar och i synnerhet klimatforskning.

Hennes forskning och publikationer berör klimatförändringar, dess genomförandeprocesser, normer i olika arenor och flernivåstyre.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten