Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lennart Erlandsson

Filosofie doktor och forskare

Forskningsområden

  • Välfärdsrätt/ Law in Action
  • Rättstillämpningsmodell inom välfärdsrätten

Pågående forskning

Lennart Erlandsson forskar inom det välfärdsrättsliga området. Han har bland annat studerat tillämpningen av LSS inom olika arenor; kommun, försäkringskassa och förvaltningsrätt. Hans licentiatavhandling i juridik 2009 behandlade legalitetsprincipen och LSS. Doktorsavhandlingen 2014 behandlar det externa synsättet på rätten och de normer som påverkar tillämpningen av LSS

Nuvarande projekt har fokus på de normer som styr tillämpningen i praktiken och hur dessa normer förhåller sig till rätten. Forskningsfrågan handlar om förutsättningar och dilemman som finns vid tillämpningen av välfärdsrättslig lagstiftning som har en rättighetskonstruktion. Lennart Erlandsson arbetar också med att utveckla en lämplig tillämpningsmodell och beslutsmetod där ”reella hänsyn” beaktas som en viktig rättskälla för konsekvensbaserade individuella beslut.   

Vetenskapliga publikationer

Publikationer

Lennart Erlandsson
E-post: lennart.erlandsson [at] soclaw.lu.se

Forskare

Rättssociologiska institutionen

M315

31

Lennart Erlandsson är juris licentiat och filosofie doktor i rättssociologi. Han arbetar som universitetslektor i juridik vi Högskolan Kristianstad och är forskare vi Rättssociologiska institutionen i Lund.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten