Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lina Wedin Hansson

Filosofie doktor och forskare

Nya uppdrag: Hitta Lina Wedin Hansson på Trelleborgs kommun där hon sedan januari 2017 jobbar som chef för Hållbar utveckling.

 

Forskningsområden

 • Hållbar offentlig upphandling
 • Offentlig byggupphandling
 • Normer


Pågående forskning

Hållbarhetsnormer i byggsektorn: En studie om regleringsutrymmet för hållbara lösningar och ekologiskt hållbara innovationsprocesser i byggsektorn. (Samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Skanska Sverige AB, och affiliering med Rättssociologiska Institutionen, Lunds Universitet.)

Möjligheten att integrera miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingsprocessen har inte till fullo utnyttjats, samtidigt som offentlig sektor sitter på en enorm köpkraft och har möjlighet att påverka marknaden och privat sektor. Ett syfte med projektet är att undersöka hållbarhetsnormerna i byggsektorns regleringsutrymme, för att generera kunskap om värdena som påverkar privata och offentliga aktörer när det gäller de miljömässiga konsekvenserna av deras beslutsfattande. Ett andra syfte är att undersöka ekologiskt hållbara innovationsprocesser i byggsektorn; hur de fungerar och hur de kan styras och påverkas.

 

Rapporter

 

Reportage

 

 

Publikationer

Lina Wedin Hansson
E-post: lina.wedin_hansson [at] soclaw.lu.se

Forskare

Rättssociologiska institutionen

+46 72 728 27 83

+46 72 728 27 83

M310

31

Lina Wedin Hansson är akademiker och miljökämpe med juristutbildning från Skottland, Frankrike och Kanada, samt forskarutbildning i rättssociologi från Lunds Universitet.

Projekt

 • Hållbarhetsnormer i byggsektorn
  Samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Skanska Sverige AB, och affiliering med Rättssociologiska Institutionen, Lunds Universitet.
 • Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen
  Lina Wedin Hansson är projektledare för ett projekt som syftar till att se hur sektorer och aktörer samverkar när det gäller hållbarhetshänsyn i byggprojekt.
 • Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment
  Lina medverkar i forskargruppen ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) som är en femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning. Den etablerar en stark tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom samhällsbyggnadsområdet.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten