Ulf Leo

Universitetslektor

Forskningsområden

  • Skolutveckling
  • Skolledarskap
  • Demokrati och barns rättigheter i skolan

Pågående forskning

Skolledares ledarskap och deras roll i skolutveckling är huvudintresse för Ulf Leo, både som utbildare och forskare. Forskningen är bland annat inriktad på studier av rektorers professionella normer. Det handlar om att undersöka relationer mellan det rektorer ska göra enligt styrdokument och vad de faktiskt gör. Grundfrågan är ifall det finns särskilda professionella normer för vad rektorer bör göra som styr rektorers handlingar. För att identifiera normer studeras exempelvis vad rektorer gör, hur omgivningens förväntningar påverkar rektorers handlingar och hur rektorer kommunicerar med andra aktörer.

Ulf Leo arbetar just nu med att analysera material från två stora enkätundersökningar som riktats till rektorer. Detta arbete ska bland annat resultera i texter som ska handla om skolledares arbete med den inre organisationen och vad skolledare gör som pedagogiska ledare.

Utvalda publikationer

  • Leo, Ulf (2013) Rektorer ska, bör och gör – normer som påverkar rektorer. I Johansson, Olof & Svedberg, Lars. Att leda mot skolans mål. Gleerups
  • Leo, Ulf. (2010). Rektorer bör och rektorer gör – en rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå professionella normer”. Avhandling i rättssociologi, Lunds universitet
  • Leo, Ulf och Wickenberg, Per. (2013). Professional norms in school leadership - Change efforts in implementation of education for sustainable development. Journal of Educational Change, Springer, DOI: 10.1007/s10833-013-9207-8

Samtliga publikationer ur LUP, Lunds universitets publikationsdatabas.


Tillbaka

Sidansvarig:Rättssociologiska institution 
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Rättssociologiska institution 

Uppdaterad: 2014-04-02

Ulf Leo
Kontaktinformation

Tel:
+46462228766

E-post:
ulf.leo@soclaw.lu.se

Ulf Leo är Filosofie doktor och undervisar i det Sidafinansierade programmet "Child Rights, Classroom and School Management" samt i det nationella rektorsprogrammet.

Fler publikationer
Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund. Postadress: Box 42, 221 00 Lund