Svensk utbildning stärker
barnets rättigheter i Indien

Rättssociologen Per Wickenberg vid Lunds universitet är en av dem som arbetar med det Sida-finansierade internationella utbildningsprogrammet Child Rights, Classroom and School management som syftar till att stärka barnets rätt i Tredje världen. Ett av de deltagande länderna är Indien och dit åkte Per Wickenberg den 25 december för att följa upp de lokala projektens framgång. Det blev en mycket upplevelserik resa.

Det är andra gången som Indien deltar i utbildningen som går ut på att undervisning på plats i Lund kombineras med ett eget lokalt projekt på hemmaplan. Varje team, som består av tre personer, har också en särskild mentor till stöd och hjälp. Årets team består av Madhumita Bandyopadhyay, Senior Research Fellow, National Institute of Educational Planning and Administration, NIEPA, Ministry of Human Resource Department, New Delhi. Ravi Kant Thakur, Project Coordinator, Sheopur, Madaya Pradesh Education Group, NAANDI Foundation och Mohandas E.P., State Education Officer, Sulthan Battery, Wayanad District, Kerala.

De geografiska avstånden mellan deltagarna är mycket långa (250 mil) så det blev en lång men intressant resa för Per Wickenberg som efter ett besök hos Madhumita Bandyopadhyay i huvudstaden Delhi reste vidare till Sheopur och Ravi Kant Thakur. Här blev det två minnesvärda besök på två avsides belägna stamskolor.

- Det tog två hela dagar att köra dit, vi åkte i en minibuss tillsammans med sex projektledare från Ravi Kant Thakurs team. I första byskolan fick vi prata (genom tolk) med elever, rektor, lärare och föräldrar samt den lokala skolstyrelsen. Här hade de infört undervisningsmetoder för att öka barnens engagemang, vad de kallade för "joyful learning".

- I den andra byn fick vi tillfälle att delta i en särskild festival för Barnets Rätt till undervisning. Här fick flickor tala, dansa och sjunga för att visa resultatet av sin utbildning och därmed försöka förmå fler föräldrar att skicka sina döttrar till skolan. Det var utdelning av skoluniformer som symbolisk gavs till hela mottagarens familj. Vi höll ett kort tal och överräckte en gåva, en fotboll, som symbol för "joyful playing", berättar Per Wickenberg.

Nästa stopp på resan var Kerala i södra Indien där Mohandas hade organiserat skolbesök.

- Här var det två skolor i ett avlägset skogsbruksområde som börjar arbeta med så kallade multi-grade learning centres. Vi föreläste om Barnets Rätt för 90-100 elever i åldrarna 12-16 år som precis hade bildat ett Skolråd och mötte många härliga barn fulla av självförtroende och nyfikenhet.

I Kerala fanns två statliga lågstadieskolor som arbetade aktivt med Child Rights frågor. En av skolorna hade blivit utsedd till Indiens första "Child Friendly School" och både TV och tidningar var på plats. Skolan hade bland annat förbjudit all kroppsaga som är ett stort problem i Indien.

Det blev en positiv slutsummering av det andra indiska teamets arbeten.

- De har lyckats väl med sina förutsatser. Stödet för Barnets Rätt ökar på såväl provins- som lokal nivå, hos skolledning och bland föräldrar och i projekten. Det ser lovande ut och det är alltid roligt att få möta så många människor med så starkt engagemang. Det gör det mödan värt, säger Per Wickenberg.

Text: Anna Gianuzzi


Tillbaka

Sidansvarig:Rättssociologiska institution 
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Rättssociologiska institution 

Uppdaterad: 2014-01-27

I denna avsides belägna stamskola hade lärarna infört nya undervisningsmetoder för attt öka barnens engagemang.

Vid en festival för Barns rätt till utbildning fick flickorna visa vad de lärt sig i form av sång och dans. Flickors rätt att gå i skolan och lära sig läsa och skriva är inte självklar i många delar av Indien.

Nedaan: Per Wickenberg mötte många engagerade lärare, rektorer och föräldrar på sin resa genom Indien. Viljan att ge barnen utbildning är god men resurserna är knappa. Samtliga bildner tagna av Per Wickenberg.

Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund. Postadress: Box 42, 221 00 Lund