Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Prefekt

Anna Lundberg

Asylkommissionen - en antirasistisk forskningspraktik

Författare

  • Torun Elsrud
  • Sabine Gruber
  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

Detta kapitel har för avsikt att inspirera till metoder för ett alternativt sätt att bedriva forskning och antirasistiskt socialt arbete. Med avstamp i Lena Dominellis analys av hur vi är fångade i en rasistisk och patriarkal världsordning och hur detta drabbar väldigt många människor och samhällen, diskuterar vi med Asylkommissionen som exempel våra erfarenheter av en forskningspraktik med antirasistiska ambitioner. Influerade av deltagande aktivistiska forskningsansatser och Miranda Frickers begrepp epistemisk orättvisa vill vi öppna för en angelägen diskussion om hur socialt arbete som forskningsfält och professionell praktik kan mötas i gemensamma problemformuleringar och kunskapsproduktion. Hur är en antirasistisk forskningspraktik möjlig? Och hur kan den bidra till förändring?

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

301-328

Publikation/Tidskrift/Serie

Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Ämne

  • Social Work
  • International Migration and Ethnic Relations

Nyckelord

  • Asylkommissionen
  • Migrationspolitik
  • Asylrätt

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789144142821