Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Prefekt

Anna Lundberg

Remissyttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Författare

  • Anna Lundberg
  • Anders Neergaard

Summary, in Swedish

Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet får härmed avge yttrande som utarbetats av professorerna Anna Lundberg och Anders Neergaard.

En övergripande utgångspunkt för utredningen har varit att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. I det följande lämnar vi synpunkter utifrån denna utgångspunkt. Vi menar sammantaget att kommittén inte kunnat uppfylla direktiven för utredningen varför förslagen inte bör verkställas. För att uppfylla direktiven och i ett vidare perspektiv utveckla grunderna för en långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv migrationspolitik bör lagförslagen förankras i vetenskapliga analyser. Detta är den gängse traditionen i svenskt förvaltningsarbete inför större politiska reformer.

Ämne

  • Law and Society
  • International Migration and Ethnic Relations

Aktiv

Published