Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Prefekt

Anna Lundberg

Asylkommissionens plattform : Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017

Platform for the Asylum Commission: : Commission for Review of Legislation, Law enforcement and Legal Certainty for People who sought asylum in Sweden during the period 2015–17

Författare

  • Anna Lundberg
  • Sanna Vestin

Summary, in Swedish

Asylkommissionen har bildats av forskare och personer med omfattande kunskap om migration och asylsökandes liv och villkor i Sverige, med syfte att initiera en granskning som utgår från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv. Bakgrunden till kommissionen är de återkommande rapporterna om en svår situation bland barn, unga och vuxna asylsökande, såsom oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, social exkludering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld. Trots vittnesmål om brister i rättssäkerheten försvarar regeringen och många ansvariga inom kommuner och myndigheter hanteringen. Samtidigt har en del aktörer i kommunerna och inte minst i civilsamhället arbetat för att försöka motverka dessa destruktiva konsekvenser.

Ämne

  • International Migration and Ethnic Relations
  • Law and Society

Aktiv

Published