Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?

Studenter på Kriminologiprogrammet fick förra måndagen (6 november) höra Klas Friberg, chef för Polisregion Väst föreläsa om polisreformen och den grova organiserade brottsligheten i Sverige i aulan på LUX i Lund.

Klas Friberg föreläser för studenter på Kriminologiprogrammet.
Klas Friberg, chef för Polisregion Väst föreläste för studenter på Kriminologiprogrammet om rätten från ett myndighetsperspektiv.

Under hösten 2017 har studenter på termin tre på kriminologiprogrammet, som läser fortsättningskurserna RÄSA23 och SOCA83, fått ta del av tre aktuella gästföreläsare.

– Den bakomliggande tanken med programaktiviteterna hösten 2017 är att vi ska få möta olika perspektiv på rätten; ett individperspektiv-, ett forskarperspektiv- och ett myndighetsperspektiv, berättar Patrik Olsson, lektor på Kriminologiprogrammet.

Först ut, 18 september, var individens perspektiv på rätten. Gästen Marie Nilsson presenterade sina erfarenheter av grovt våld i nära relationer.

Därefter, 16 oktober, fick studenterna ett forskaperspektiv på rätten genom forskaren Rustam Urinboyev och hans presentation angående "Uzbek Migrant Workers". Han berättade även om sitt spännande etnografiska arbete samt sina empiriska erfarenheter inom detta område.

Och nu var det dags för den tredje gästen Klas Friberg, chef för Polisregion Väst, att ge sin bild av rätten ur ett myndighetsperspektiv. Klas Friberg har jobbat 26 år inom polisen, bland annat i Göteborg med gängkriminalitet, men även internationellt.

– Mitt syfte idag är att ni ska få ökad kunskap om polisen, om våra utmaningar och hur vi har haft det de senaste åren. Jag ska även prata om hur vi har det med den organiserade brottsligheten i Sverige, ur mitt perspektiv.

– Vi ska få sju miljarder mer i budget och ska bli 10 000 fler anställda, både poliser och civilanställda, det borde innebära minst 3000 civila tjänster. Det är ju bra för er studenter!

Klas Friberg gav sin syn på polisreformen som kom till i en tid när den organiserade brottsligheten växte sig stark, polisstyrkan hade ökats med 3000 poliser, upp till 20 000 poliser i Sverige, men regeringen sa att polisens utredningsarbete inte höll måttet. Detta menar Klas Friberg, visade sig sedan vara ett falskt påstående, eftersom Sveriges utredningsarbete var minst lika bra som i andra nordiska länder, lite bättre än i Tyskland och lika bra som i England.

Det är svårare att få med sig medarbetarna i en omorganisation när de tvivlar på syftet säger Klas Friberg, men menar att reformen, som genomfördes med start 1 januari 2015, trots allt jobb har varit en positiv förändring för polismyndigheten.

Reformens två stora strategiska inriktningar var att

1. komma närmare medborgarna, ge dem större inflytande och

2. få mera enhetliga lokalpolisområden, så att positiva exempel från ett ställe lätt kunde appliceras på ett annat ställe.

Klas Friberg anser att polisen kommit långt när det gäller det första målet, att ge medborgarna större inflytande med så kallade medborgarlöften. Sedan pekar han på något av särskilt intresse för studenterna här idag:

– Vi ska få sju miljarder mer i budget och ska bli 10 000 fler anställda, både poliser och civilanställda, det borde innebära minst 3000 civila tjänster. Det är ju bra för er studenter!

Den grova organiserade brottsligheten har haft en liknande utveckling över hela Sverige enligt Klas Friberg.

– På slutet av 80-talet, början på 90-talet började kriminella mc-gäng att etablera sig. De är väldigt organiserade, hierarkiskt styrda med stadgar och allt, säger Klas Friberg.

Sedan hände något i slutet på 90-talet, början på 00-talet.

– Vi såg ett större antal skjutningar och sedan en speciell händelse, en skjutning på en badplats i Göteborg 2001, mitt bland allmänheten. Och sedan såg vi en utveckling i förorten i Göteborg och i andra städer där gängen hade snabbare att ta till våld än mc-gängen. Och de nya gängen var inte alls så organiserade som mc-gängen.

Klas Friberg menar att våldet har förändrats över tid från att tidigare haft som syfte att bestraffa och varna till att nu ha syftet att döda. Polisen har anklagats för att inte göra tillräckligt. Det som hittills har fungerat enligt Klas Friberg är den så kallade GOB-satsningen, där kronofogden och skatteverket gjort det besvärligt för gängen genom att till exempel ta deras tillgångar. Men mer måste göras.

– Jag menar att detta inte är ett polisiärt problem utan ett samhällsproblem som måste åtgärdas av kommuner och andra institutioner. Vi har gjort massor, säger de flesta, men det har inte gett resultat, säger Klas Friberg.

I somras tog polisen fram en rapport, en nationell lägesbild om utvecklingen i så kallade utsatta områden. 61 områden i landet bedöms vara utsatta, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Detta menar Klas Friberg var ett sätt för polisen att vända fokus till beslutfattarna.

– Rapporten där vi pekar på utsatta områden och särskilt utsatta områden har fått politikerna att börja tala om den grova organiserade brottsligheten och det är bra, sa Klas Friberg.

Klas Friberg, chef för Polisregion Väst på polisen.se

Se Uppdrag Granskning på svtplay.se om gängmorden i Göteborg. Klas Friberg intervjuas 48 minuter in i programmet.

Läs om Kriminologiprogrammet och kurserna SOCA83, Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 högskolepoäng och RÄSA23, Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Senaste nyheter

2019-03-07

Kasta ägg på glassbilen, artificiell intelligens och löpsedlar - stor bredd i omfattande bok till Hydéns ära

Kasta ägg på glassbilen, artificiell intelligens och löpsedlar - stor bredd i omfattande bok till Hydéns ära
2019-01-23

Intressant tycker studenter om inblick i rättssociologisk forskning

Intressant tycker studenter om inblick i rättssociologisk forskning
2019-01-18

Rättssociolog intervjuad om tonårspojke som dömts för förtal

Rättssociolog intervjuad om tonårspojke som dömts för förtal
2018-12-04

Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips

Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips
2018-12-03

Staffan Michelson har disputerat

Staffan Michelson har disputerat

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten