Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Debatt: "Satsa på medling i diskrimineringstvister"

Lena Svenaeus har skrivit två debattinlägg på Dagens Juridik som tar avstamp i ett reportage i Sydsvenskan den 28 oktober "De köper sig fria". Det handlar om en process i domstol mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Lunds universitet. Lena Svenaeus är kritisk till att DO inte jobbar för att försöka hjälpa anmälarna. I dag svarar Lena Svenaeus på kritiken från Agneta Broberg på DO (2017-11-08):

"För att anknyta till metoo-kampanjen kan nämnas att det i fjol inkom 135 anmälningar om sexuella trakasserier till DO. Det har inte främjat lagens efterlevnad att DO avslutade det stora flertalet utan utredning och utan försök till uppgörelser i godo. Det förhållningssättet ger motsatt budskap, nämligen att det inte är någon idé att anmäla sexuella trakasserier."

Läs hela Lena Svenaeus debattinlägg på dagensjuridik.se

 

Utdrag ur Lena Svenaeus föregående inlägg (2017-11-06):

"Under år 2008, de fyra ombudsmännens sista verksamhetsår, avslutades 58 ärenden med förlikning.

År 2011 ingicks 50 förlikningar vilket får anses vara ett tämligen bra resultat. Sedan vänder det.

Årsredovisningarna visar att allt färre individer får sina anmälningar utredda och att få tvister blir lösta. Förklaringen är att nuvarande chef för myndigheten infört en ordning som innebär att merparten av anmälningarna avslutas utan utredning samt att DO ska kräva erkännande av lagbrott för att medverka till förlikning.

Enligt årsredovisningen för 2016 ingicks två förlikningar med DO som part. Av 1 966 anmälningar om diskriminering blev endast 239 föremål för utredning. Resten avslutades med ett standardbrev utan bedömning av anmälan.

Att DO gallrar bland anmälningarna och väljer ut ett mindre antal, och då utifrån bedömningen att anmälan kan leda till en principiellt viktig dom, kallas i årsredovisningarna för "ett strategiskt förhållningssätt till uppdraget".

När DO engagerar sig för en anmälare är intresset inte inställt på att den drabbade ska få sitt problem löst. Det råder ett ensidigt fokus på att DO med hjälp av anmälan ska vinna mål i domstol."

"Det kan kanske se ut som om DO med sina orubbliga krav kraftfullt slår vakt om den diskriminerades rätt till upprättelse. I flertalet fall är dock situationen den motsatta - ingen lösning överhuvudtaget."

 

Lena Svenaeus är fil.dr i rättssociologi, arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission. Lena Svenaeus personliga sida här på Rättssociologiska institutionens webbplats.

Lena Svenaeus

Lena Svenaeus

Senaste nyheter

2018-11-15
Staffan Michelsons avhandling spikad!
Staffan Michelsons avhandling spikad!
2018-11-05
Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform
Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform
2018-10-31
Ny innovativ grundbok i rättssociologi
Ny innovativ grundbok i rättssociologi
2018-09-28
Vår forskare diskuterar rättegången mot TeliaSonera i webb-tv
Vår forskare diskuterar rättegången mot TeliaSonera i webb-tv
2018-09-14
Japans advokatsamfund på besök på Rättssociologen
Japans advokatsamfund på besök på Rättssociologen

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten