Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Intressant tycker studenter om inblick i rättssociologisk forskning

PANORAMADAG: Forskare och studenter samlades idag i en fullpackad Lux aula i Lund för en förmiddag ägnad ämnet rättssociologi och rättssociologisk forskning, den årliga Panoramadagen.
Föreläsning med många i publiken.
Reza Banakar berättar om skillnaden mellan rättssociologi och kriminologi.

Studenter som läser rättssociologi, både inom kriminologiprogrammet och som fristående kurs, får under denna förmiddag höra institutionens forskare själva berätta om sina forskningsprojekt. Tanken är att visa upp ämnet, ge en panorama, en insikt i den bredd som Rättssociologiska institutionens forskning erbjuder, men även att ge studenterna ansikten på våra forskare.

Rättssociologi studerar förhållandet mellan rätt och samhälle

Professor Reza Banakar inledde dagen med att berätta om ämnet rättssociologi.

– Rättssociologi studerar förhållandet mellan rätt och samhälle. Rättsregler, beslutsfattningsprocesser och rättssystem i ett socialt sammanhang.

Skillnaden mellan kriminologi och rättssociologi förklarades också. Bägge är intresserade av social kontroll, men kriminologi betonar det avvikande -varför människor bryter mot lagen, medan rättssociologi är mer intresserad av det normala. Varför följer de flesta lagen?

Grupptryck och normer viktiga i rättssociologin

Efter denna inledning på dagen fick institutionens forskare själva kort presentera sina projekt och förmiddagen bjöd på ett mycket brett spektra av presentationer om till exempel företags försvarsmekanismer, journalister som brottsoffer, barn och unga i utsatta områden, barnets rättigheter och det juridiska ansvaret för flygplanstekniker.

Docent Måns Svensson framkallade många skratt i salen då han visade filmklipp från Candid Camera, ett amerikanskt dolda-kameran tv-program från 1940-talet, där vi fick se hur, gång på gång, människor som utsattes för att gruppen stod på ett visst sätt i en hiss, till sist rättade sig efter detta.

– Detta klipp är ett bra sätt att illustrera grupptryck och normer, socialt tryck och kontroll. Viktiga företeelser i rättssociologin berättade Måns Svensson.

Det räcker inte med lagar.

– Människor följer i allmänhet inte lagen, utan vi följer de sociala normerna och när vi rättssociologer anlitas i till exempel utredningsärenden kan det vara för att ta reda på: Hur ska vi få folk att föja en nya lag? sa Måns Svensson.

Doktorand Davor Vuleta jobbar för Kronofogden samtidigt som han jobbar på halvtid med sitt forskningsprojekt, som tittar på hur migranters överskuldssättning ser ut i Sverige. Kronofodgen har stor nytta av hans studie. Davor påpekade att ökad kunskap inom ett område också kan leda till samhällsförändring.

– Jag ser att Kronofogdens arbete just nu går ut på att rädda folk som hamnat i vattnet från att drunkna. Men vi behöver se till att de inte hamnar i vattnet, sa Davor Vuleta, som hoppas att hans studie kan bidra till ett annat sätt att arbeta.

Universitetslektor Patrik Olsson, rättssociolog och kriminolog, har arbetat mycket med både forskning och undervisning och passade på att uppmuntra studenterna att arbeta tillsammans.

– Jag har ägnat många år åt att forska ensam och att undervisa ensam, men den senaste tiden har jag börjat samarbeta mer med mina kollegor och har upptäckt många nya perspektiv som jag kan använda mig av. Ensam är inte starkast! Passa på att arbeta i grupp, gav Patrik Olsson som råd till studenterna i publiken. Varav en hel del läser på universitetet för första gången denna termin.

Program och överblick

Vad pratade forskarna om idag?

 1. Professor Reza Banakar –  Vad är Rättssociologi?
 2. Docent Måns Svensson  – Människor följer i allmänhet inte lagen. De följer de sociala normerna.
 3. Professor Per Wickenberg – Implementering av Barnkonventionen och förändringsprojekt.
 4. Doktorand Oscar Björkenfeldt  – Journalister som brottoffer i en digital kontext.
 5. Lektor och studierektor Anna Sonander – Barn och unga i utsatta områden. Kommer nya lagen Barnkonventionen att spela någon roll?
 6. Universitetslektor Eva Friis – Sakkunniga i svenska domstolar.
 7. Doktorand John Woodlock – Aircraft maintenance engineer's experiences of law and legal accountability
 8. Biträdande lektor Isabel Schoultz – Företags försvarsmekanismer när de anklagas för brott. White collar crime.

  Ca. 10.10  - 10.30 Fika
   
 9. Doktorand Davor Vuleta – Jobbar för kronofogden med sitt forskningsprojekt. Hur ser överskuldssättningen ut i Sverige?
 10. Universitetslektor Patrik Olsson – Barn och ungdomars rättigheter. Kriminella gäng och otrygghet på landsbygden.
 11. Universitetslektor Karl Dahlstrand – Nätkränkningar och upprättelser och skadestånd.
 12. Biträdande lektor Ida Nafstad – Romer som offer i svenska brottsmålsdomstolar.
 13. Prefekt och docent Matthias Baier – Medborgarkultur och rättskultur i Sverige jämfört med Colombia.
 14. Postdoktor Amin Parsa – Control of migration with new technology.
 15. Doktorand Nicolas Serrano – How culture has been governed in the city of Bogotá.
 16. Seniorforskare Rustam Urinboyev – Labour migration. Corruption and legal pluralism, mainly in Uzbekistan.
 17. Doktorand Peter Bergwall – Digitalisering av sjukvården. Hur förändrar detta lagstiftningen i framtiden?
 18. Postdoktor Monika Lindbekk – Muslim marriage and divorce law by Egyptian courts before and after the 2011 revolution.
 19. Doktorand Marie Leth-Espensen – Animal rights. Are nonhuman animals legal persons?


Institutionens alla forskare presenteras här på vår webbplats.

   

   

  Vad tycker ni?

  Idag fanns 120 studenter i publiken. I fikapusen passade vi på att fråga tre av dem vad de tyckte.

  Bild på Zainab Kadhem och Yara Al-Helah.

  Vad tycker ni om Panoramadagen hittills?

  – Det är intressant! Jag gillade Rezas inledning och det är kul att det är så många forskare som berättar. Inspirerande, säger Zainab Kadhem som går 2:a terminen på kriminologiprogrammet.

  Yara Al-Helah läser också 2:a terminen på kriminologiprogrammet.

  – Jag håller med! Det är intressant! Jag läste samhällsvetenskapsprogram innan och gillar särskilt den humanistiska linjen som finns i mångas forskning. Projektet om utsatta områden tänker jag på bland annat.

   

  Bild på Wilma Roupe.

  Wilma Roupe läser sin första kurs på universitetet, Rättssociologi: Grundkurs RÄSA03.

  Vad var mest intressant idag?

  – Jag får en större bild av vad det handlar om och koll på vad man kan göra inom rättssociologi.

  Varför valde du att läsa denna kurs i rättssociologi?

  – Det verkade vara intressant. Jag gick igenom olika kurser och fastnade för denna.

  Senaste nyheter

  2019-11-20

  Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen

  Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen
  2019-10-25

  Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping

  Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping
  2019-10-21

  Rättssociologens doktorer i antologi om arbetsrätt

  Rättssociologens doktorer i antologi om arbetsrätt
  2019-10-11

  Barnfonden visade hur samhällsvetare kan göra skillnad

  Barnfonden visade hur samhällsvetare kan göra skillnad
  2019-09-18

  Renommerad kriminolog undervisade om hur våld i nära relationer möjliggörs av digital teknologi

  Renommerad kriminolog undervisade om hur våld i nära relationer möjliggörs av digital teknologi

  Rättssociologiska institutionen

  Lunds universitet
  Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


  Postadress: Box 42, 221 00 Lund

  Samhällsvetenskapliga fakulteten