Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping

Rättssociologiska institutionens professor emeritus Karsten Åström har utnämnts till hedersdoktor av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.
Foto på Karsten Åström

Karsten Åström har under många år varit gästprofessor vid Linköpings universitet och bland annat arbetat med att etablera välfärdsrätt som ämne vid Filosofiska fakulteten. I motiveringen till Karsten Åströms utnämning till hedersdoktor skriver fakultetsstyrelsen:
 
”Han uppmärksammade och definierade ett särskilt område som förenar kunskap om välfärdssamhällen med kunskap om rättsliga regleringar och tillämpningar som påverkar välfärdssamhällens möjligheter, utmaningar och utfall. Efter att ha initierat samarbeten som bidrog till att bygga välfärdsrätt som tvärvetenskapligt ämne inrättades det inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet 2010. Åström visade i sitt arbete med uppbyggnaden av välfärdsrätt vid LiU prov på enastående lojalitet, uthållighet, engagemang och tro på sitt ämne, något som varit helt avgörande för välfärdsrättens varande idag. Han har också under åren delat med sig av sitt skarpa intellekt och sitt goda omdöme till fakulteten.”
 
Karsten Åström doktorerade vid Lunds universitet 1988 med avhandlingen ”Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser”. Han har sedan början av 1980-talet bedrivit tvärvetenskaplig forskning om rättslig reglering, implementering och effekter av lagstiftning, särskilt inom det välfärdsrättliga området. Under senare år har han även forskat om experters roll i domstol, juristprofessionen och andra rättstillämpande professioner och "access to justice".

 

Senaste nyheter

2020-01-15

”Fraemling” visar att samma person kan vara både förövare och brottsoffer

”Fraemling” visar att samma person kan vara både förövare och brottsoffer
2019-12-19

Karl Dahlstrand expertrådgivare när brottsofferersättning utreddes i Norge

Karl Dahlstrand expertrådgivare när brottsofferersättning utreddes i Norge
2019-12-16

Nytt forskningsprojekt undersöker effekterna av näthat mot journalister

Nytt forskningsprojekt undersöker effekterna av näthat mot journalister
2019-11-20

Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen

Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen
2019-10-25

Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping

Karsten Åström har blivit hedersdoktor i Linköping

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten