Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Håkan Hydén utsedd till specialistchefredaktör för sociologisk tidskrift

Håkan Hydén bredvid Frontiers logotyp

Världens tredje mest citerade och sjätte största forskningsförläggare har anställt seniorprofessorn.

Forskningsförlaget Frontiers har utsett seniorprofessor Håkan Hydén till specialistchefredaktör för den rättssociologiska delen av Frontiers in Sociology. Håkam Hydén blev professor i rättssociologi 1988. Till hans huvudsakliga forskningsintresse hör normer och människor motiv till handling. Han har också gjort jämförande studier av rättsliga normer, cybernormer och sociala normer. Hans senaste bok, "Sociology of Law as the Science of Norms", publicerades i december 2021.

Avsnittet om rättssociologi i Frontiers in Sociology kommer att innehålla forskning om hur normer formar och vägleder mänskligt beteende. Syftet är att öka kunskapen om hur normer kan studeras och förstås. Forskning om de störande effekter som miljö, teknik, sjukdomar och socioekonomi har på normstrukturer ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Den rättssociologiska delen av publikationen omfattar dessutom förhållandet mellan normer inom kulturen, lagen, marknadsekonomin, Internet och andra tekniska områden samt ekologiska system.

 

Till sidan den rättssociologiska sidan av Frontiers in Sociology.

Håkan Hydéns personliga sida