Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen har rekryterat två professorer i rättssociologi

professor Ole Hammerslev (till vänster) och professor Anna Lundberg (till höger)

De två nya professorerna är Anna Lundberg och Ole Hammerslev som varit gästprofessorer på Rättssociologiska institutionen sedan sommaren 2021.

Den 1 september lämnar Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter, professuren i välfärdsrätt vid Linköpings universitet och blir professor i rättssociologi vid Lunds universitet. Vid Rättssociologiska institutionen arbetar hon med långsiktigt kvalitetsarbetet, handledning och undervisar på kandidat-, masters-, och forskarnivå. Hon fortsätter även att forska om gränskontrollbyråkratier ur ett rättssociologiskt perspektiv, asylrätt, migranters rättigheter och kritiska barnrättsstudier.

– Ämnet rättssociologi är av stor betydelse i samhället för att det ger en förståelse och kunskap om rättsliga regleringar, såväl funktion som mer eller mindre oanade konsekvenser. Miljön här i Lund är helt unik i Sverige och Norden och det internationella kontaktnätet är stort, säger Anna Lundberg.

Ole Hammerslev ansluter från juridiska institutionen på Syddansk universitet i Odense vid årsskiftet. Han kommer att arbeta för att bevara institutionens akademiska position och undervisa på masters- och doktorandnivå. Hans forskningsprojekt behandlar juridiska professioner, juridisk hjälp och unga hemlösas möte med offentlig förvaltning.

Tillsammans ska professorerna stödja och utveckla institutionens forskningsmiljö, undervisa och samarbeta med forskare på andra institutioner inom och utanför Lunds universitet.

– Att vara en del av den rättssociologiska miljön och utveckla den tillsammans med mina nya kollegor ser jag som ett privilegium. För mig personligen är det fantastiskt roligt att få vara tillbaka i Lund. När jag gick på juristprogrammet här för många år sedan läste jag rättssociologi parallellt. Det känns som att cirkeln har slutits, säger Anna Lundberg.


Besök professorernas personliga sidor för mer information om deras arbete.

Anna Lundbergs personliga sida

Ole Hammerslevs personliga sida