Karl Dahlstrand krönikör på juridiskt kunskapsföretag

Karl Dahlstrand
Karl Dahlstrand har en jur.kand. från Stockholms universitet där han även har läst Kriminologi. Inom rättssociologi disputerade han våren 2012 med avhandlingen ”Kränkning och upprättelse” som fått pris från Vetenskapssocieteten i Lund.

Rättssociologiska institutionens lektor Karl Dahlstrand har värvats som krönikör av juridikförlaget JP Infonet. Företaget ägnar sig åt juridisk informationsinsamling och kunskapsspridning och anlitar över 200 specialister. Av dessa är Karl Dahlstrand ensam rättssociolog och skriver om straffrätt och brottsofferperspektivet.

I sin första krönika skriver Karl Dahlstrand om att Brottsoffermyndigheten, till följd av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017, slutat dra av 1500 kronor på skadestånd till brottsoffer. ”Brottsoffren ska inte längre rutinmässigt ’ifrågasättas’ och få lägre ersättning än vad som fastställts vara skälig kompensation,” skriver han.

Karl Dahlstrand efterfrågar ett enkelt och konsekvent ersättningssystem, skyddat från ideologisk påverkan, och hänvisar till Olivia Hjeltes och Amanda Rehms kandidatuppsats ”Rätten som orättvis” som undersöker hur politiska trender påverkar synen på brottsoffer.

 

Läs Karl Dahlstrands krönika ”Viktig symbolfråga ur ett brottsofferperspektiv” på jpinfonet.se.

Information om hans pågående forskning finns på hans personliga sida.

Kandidatuppsatsen ”Rätten som orättvis” finns att ladda ner på Lunds universitets biblioteks webbplats.