Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mäkta mycket medial medverkan i mars

Svartvit bild på staplade tidningsframsidor.

Under mars figurerade flera av Rättssociologiska institutionens entiteter i medierna. En debattör, två experter och en uppmärksammad studie tog plats i fem olika nyhetstidningar. Det är den mest varierade mediala spridningen institutionen haft under en månad sedan maj 2020.

Professor emeritus Håkan Hydén var först ut i medierna i mars med debattartikeln ”Rättslig reglering är alltid beroende av acceptans hos dem som berörs” i Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad. Han diskuterade innehållet i Coronakommissionens utlåtande och tog bland annat upp konflikten mellan försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen, som båda har stöd i smittskyddslagen.

”Man kan tycka att de är hemska. Men man kan inte bli förvånad över att ett privat bolag försöker tjäna så mycket pengar som möjligt. Frågan är snarare varför vi har ett system som tillåter det,” sa Peter Bergwall till ETC den 21 mars om att Doktor.se köper nätläkarbolaget Kollarna som gör snabba undersökningar av vanliga symtom. Peter Bergwall disputerade förra året med en avhandling om nätläkartjänsten Kry och uttalade sig i ETC som expert.

Skånska dagbladet intervjuade lektor Karl Dahlstrand i samband med att den misstänkte för dubbelmordet på Malmö latinskola identifierades i en Facebookgrupp genom ett inlägg på en högerextrem, dansk hemsida. Karl Dahlstrand har forskat om kränkningar och trakasserier på internet, däribland beteenden som kan utgöra förtalsbrott, och tror inte att det aktuella fallet är brottsligt. Att sprida misstänkta gärningspersoners identiteter kan upplevas som oetiskt.

Måndag 28 mars skrev kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) i Expressen om demokratiproblemet som uppstår när journalister utsätts för hot och hat. Hon utgår bland annat från en enkätstudie genomförd av Rättssociologiska institutionens doktorand Oscar Björkenfeldt och tjänstledige docent Måns Svensson, som nu är professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad. Två dagar senare omskriver Göteborgs-Posten ett åtal för hot som skickats till två journalister. Även den artikeln refererar till enkätstudien om journalisters utsatthet för hot och hat.

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi med finansiering från Brottsoffermyndigheten (Brottsofferfonden). Han har en master och en kandidat i rättssociologi från Lunds universitet; och har sedan tidigare arbetat som junior analytiker hos Oxford Research AB samt som forskningsassistent vid Lunds universitet.

Peter Bergwall

Peter Bergwall är doktor i rättssociologi. Han disputerade vid Rättssociologiska institutionen, Lunds Universitet, 2021 på avhandlingen "Exploring Paths of Justice in the Digital Healthcare: A Socio-Legal Study of Swedish Online Doctors" som undersöker vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdstjänster via smartphoneappar.

Bild på Håkan Hydén.

Håkan Hydén är docent i privaträtt och professor i rättssociologi sedan 1988. Även ledamot av Research Committee for Sociology of Law och i styrelsen för det rättssociologiska institutet i Oñati.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand har en jur.kand. från Stockholms universitet där han även har läst kriminologi. Inom rättssociologi disputerade han våren 2012 med avhandlingen ”Kränkning och upprättelse” som fått pris från Vetenskapssocieteten i Lund.

Medlem i British Wittgenstein Society och i svenska sektionen av IVR (The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) sedan 2020.