Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Över 200 gymnasieelever på informationsträff om utbildningar i kriminologi och rättssociologi

Anette Salling presenterar bakom ett podium under en bild på snask och texten "Du kan också själv kombinera fristående kurser till en examen".
Studievägledare Anette Salling berättar om olika sätt studenter kan ta en kandidat examen vid Rättssociologiska institutionen.

Från mitten av mars till mitten av april varje år är ansökan till högre utbildning för studier på grundnivå öppen. Fokuset på blivande studenter är då extra stort, även vid Rättssociologiska institutionen som bland annat arrangerar informationsträffar för gymnasieelever.

Den 21 mars höll institutionen årets första informationstillfälle för gymnasister. LUX aula med drygt 240 platser var nära på fullsatt av elever från gymnasieskolor i Malmö, Lund och Helsingborg.

Studierektor Anna Sonander öppnade samlingen med att ge en kort introduktion till ämnet.
– Rättssociologer intresserar sig för olika typer av normer och är intresserade av hur sociala och rättsliga normer påverkar varandra. Vi har ett utifrånperspektiv på rätten och tittar på hur lagar fungerar i praktiken.

Exempelvis studerar rättssociologer vad som gör att människor följer vissa lagar i stor utsträckning, som att ha på sig bälte i bilen, men andra i lägre omfattning, som att hålla sig till hastighetsbegränsningarna när man kör.

Anna Sonander står bakom ett podium.
Anna Sonander. Foto: Joel Jönsson

Anna Sonanders forskning undersöker barnets och barnens bästa och vad som hänt sedan FN konventionen om barnets rättigheter blev svensk lag. Begreppet Barnets bästa är komplext. Det saknar fast innehåll och måste bedömas från fall till fall. Det finns en spänning mellan barn i allmänhet och enskilda barn och fall. Vad som är barnets bästa utgår från antaganden och dessutom lämnas stort utrymme för tolkning. Det gör det komplicerat att omsätta lagen i praktiken.

Med ett samhällsvetenskapligt intresse för brott och straff började Heraclitos Muhire sin akademiska bana på kandidatprogrammet i kriminologi som erbjuder en kombination av sociologi, rättssociologi och juridik.
– När jag började 2015 pågick en stor, politisk förändring gällande migration och jag insåg att vi som kriminologer och rättssociologer kunde bidra med unika perspektiv till debatten.

Efter kandidatexamen läste han mastersprogrammet i rättssociologi som gav honom möjlighet att dyka djupare i frågor om hur olika samhällsfrågor regleras. Under utbildningen gjorde han praktik på Rättssociologiska institutionen i ett forskningsprojekt om arbetskraftsexploatering av migranter.

Heraclitos Muhire bakom ett podium.
Heraclitos Muhire. Foto: Joel Jönsson

Nu är Heraclitos Muhire forskarstudent som under fyra år ägnar sig åt undervisning, forskning, och fortsatta studier i samhällsvetenskaplig teori och metod. Hans forskningsprojekt undersöker hur exempelvis före detta politiker får höga positioner inom näringslivet när de lämnar politiken.

Studievägledare Anette Salling avslutade gymnasieträffen med att prata om antagningen till kandidatprogrammet i kriminologi och Rättssociologiska institutionens fristående kurser, hur vägen till kandidatexamen kan se ut och vad man kan jobba med efter examen.
– Man kan kombinera rättssociologi med många andra ämnen så det är svårt att säga ”det här blir man”. Många av våra tidigare studenter arbetar med utvärdering eller utredning, till exempel inom Polisen eller inom andra myndigheter.

Kandidatprogrammet i kriminologi är ett samarbete mellan Rättssociologiska institutionen och Sociologiska institutionen och fokuserar på sociologi, rättssociologi och juridik. Fokus ligger på utredning och analys. Programmet är sedan flera år den mest ansökta kriminologiutbildningen i Sverige och ofta bland de fem mest ansökta utbildningarna vid Lunds universitet.

– Våra studenter har relativt lätt att få jobb. Inom ett år har väldigt många fått sitt första jobb som är knutet till programmets tema. Femte terminen är man ute på praktik och varje år måste jag kämpa med att motivera studenter att komma tillbaka och ta sin examen för de erbjuds jobb under praktiken, sa Anette Salling.