Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Papperslösa uzbekers liv och arbete i Sverige och Finland

En person som bär en svart plastpåse och en kratta.

I sitt nuvarande forskningsprojekt undersöker Sherzod Eraliev livs- och arbetsvillkoren för några av de tusentals papperslösa uzbeker som är verksamma inom den svenska skuggekonomin.

Statistiska centralbyrån uppskattar att omkring femtusen uzbekiska medborgare befinner sig i Sverige. Sherzod Eraliev, postdoktoral forskare vid Rättssociologiska institutionen säger att det kan handla om upptill 20 000 personer. De flesta är papperslösa och har stannat trots nekad asyl eller utgånget visum, men de hittar ändå arbete inom bygg-, restaurang- och servicesektorerna.

Livet är prekärt för människor i Sverige som saknar uppehållstillstånd. De löper ständig risk för utvisning och arbetskraftsexploatering och bristen på sjukvård förvärrar hälsoproblem. Ändå föredrar papperslösa uzbeker livet i Sveriges informella ekonomi framför att leva i Uzbekistan.

– Om jag vore svensk, skulle jag fundera över varför människor väljer att komma hit och arbeta under dessa förhållanden. Men jag, som vet hur människor bor och lever i Uzbekistan och övriga Centralasien, förstår att det är en risk de är beredda att ta, säger Sherzod Eraliev till projektfinansiären Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Utrikesdepartementet konstaterar att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är mycket bristfällig i Uzbekistan. Storskalig långtidsarbetslöshet motiverar också uzbekiska män och kvinnor att emigrera.

– De inte bara överlever här, de kan dessutom skicka pengar hem. Och det är skäl nog för att stanna i Sverige och fortsätta att jobba utanför samhället, säger Sherzod Eraliev till Forte.

Han kommer särskilt att studera hur uzbekiska migranter anländer till Sverige och Finland, hur de får tillgång till den informella arbetsmarknaden och hur de utformar sina levnadsvillkor.

 

Läs Fortes artikel om Sherzod Eralievs forskningsprojekt på forte.se (öppnas i en ny flik).

Mer om forskningsprojektet "Informality, Migrant Precarity and Exploitation in Nordic Context: Uzbek Migrant Workers in Sweden and Finland" finns på Sherzod Eralievs sida.