Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologens forskare omskriver två av sommarens rättsliga missuppfattningar

Till vänster är en bild på EU-domstolens domare. Till höger syns två män i skyddsutrustning på en cementanläggning.

I augusti skrev forskarna Lena Svenaeus och Håkan Hydén varsin text i Dagens juridik. Den ena reder ut regeringens rätt i stora miljömål. Den andra avhandlar EU-domstolens dom i ett mål om etnisk diskriminering i Sverige.

Professor emeritus Håkan Hydén avhandlade missförstånd kring regeringens respektive domstolens roll i miljömål. Han hänvisar till två ledartexter i Sydsvenska dagbladet som kommenterar att regeringen inte bör överpröva Mark- och miljööverdomstolens beslut att avslå Cementa AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet i gotländska Slite. ”Regeringen ska inte upphäva misshagliga domar,” skrev Jesper Sahlin. Kollegan Pernilla Ström gladde sig åt att Sverige inte är Ungern där regeringen överprövar domstolsbeslut.

”Fakta är dock att det i miljömål av principiell och omfattande betydelse kan och ska överprövas av regeringen, som har sista ordet i dessa fall,” replikerar Håkan Hydén, och påpekar att juridik och politik integreras i miljömål genom Miljöbalken.

EU-domstolen missuppfattar svensk lag

Tio dagar efter Håkan Hydéns krönika publicerats skrev Lena Svenaeus, doktor i rättssociologi och tidigare Jämställdhetsombudsman, om ett mål om etnisk diskriminering mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och BRA-flyg efter en extra säkerhetskontroll av en passagerare. DO menade att BRA-flyg försökt köpa sig fria från skuld genom att göra upp i godo och betala ut ett belopp i ”goodwillersättning” motsvarande det skadestånd DO yrkat på och medge käromålet, utan att erkänna diskrimineringsbrott. Tingsrätten dömde utifrån medgivandet. DO, som ansåg att passageraren inte får upprättelse om ersättningen inte kopplas till att flygbolaget erkänt diskriminering, överklagade domen.

Lena Svenaeus finner att DO missförstår svensk rätt. ”Oavsett om rubriceringen diskrimineringsersättning skrivs ut i domslutet eller ej – här varierar domstolarnas praxis – avser domslutet diskrimineringsersättning och ingen annan typ av ersättning,” skriver hon.

Tvisten som började 2017 avslutades i april i år med att EU-domstolen fastslog att ersättning utan koppling till brottet inte innebär det avskräckande straff som krävs vid etnisk diskriminering. Lena Svenaeus skriver att EU-domstolen, till följd av DO:s argumentation, också missförstått den svenska domstolsproceduren.

”Det som får EU-domstolens ledamöter att underkänna svensk processrätt – vilket är ett ingripande som avviker från grundsatsen att nationella rättegångsregler ska respekteras – är uppenbarligen att man fått uppfattningen att den svenska domstolen i ett mål som handlar om diskriminering inte presterar en dom som reglerar frågan om diskriminering utan meddelar en dom om något helt annat – i det här fallet en good-willersättning. Men tingsrättens dom på grundval av medgivandet är de facto en dom som avgör diskrimineringsfrågan.”

 

Läs Håkan Hydéns krönika ”Missförstånd om rollfördelningen mellan regering och domstolar i miljömål” på dagensjuridik.se.

Lena Svenaeus debattinlägg ”Missuppfattning av svensk rättsregel bestämde utgången i EU-domstolen” finns också på Dagens juridiks webbplats.

Bild på Håkan Hydén.

Håkan Hydén är docent i privaträtt och professor i rättssociologi sedan 1988. Även ledamot av Research Committee for Sociology of Law och i styrelsen för det rättssociologiska institutet i Oñati.

Lena Svenaeus

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission.