Rättssociologiska institutionen har fått en ny docent

Ida Nafstad. Foto: Emma Lord

Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse utser biträdande lektor Ida Nafstad till docent.

Fakultetens beslut grundar sig på Kerstin Jacobssons, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, utvärdering av Ida Nafstads vetenskapliga arbete och pedagogiska meriter. Kerstin Jacobsson skriver att Ida Nafstads forskning fördjupats och breddats efter disputationen från Universitetet i Oslo för sju år sedan. Bland annat har Ida Nafstad publicerat 15 vetenskapliga alster, varav hon är ensam författare till nio.

Ida Nafstad doktorerade i kriminologi 2013 på avhandlingen ”Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo”. Samma år började hon arbeta som forskare på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes arbete fokuserar på lag, social kontroll och marginalisering – på hur den formella rättsordningen kan ha exkluderande effekter, särskilt i relation till marginaliserade befolkningsgrupper, men också hur detta kan skapa inkludering genom andra typer av normativa mekanismer och informella rättsordningar.

För tillfället handleder Ida Nafstad två doktorander och är programansvarig lärare för masterprogrammet i rättssociologi. Under hösten 2020 blev hon dessutom studierektor för forskarutbildningen.

 

Läs mer om Ida Nafstads forskning på hennes personliga sida.