Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologiskt forskningspanorama tillbaka på campus

Carlo Nicoli Aldini, Oscar Björkenfledt och Anna Lundberg i ett bildkollage.
Doktoranderna Carlo Nicoli Aldini (vänster), Oscar Björkenfeldt (mitten) och professor Anna Lundberg presenterade sin pågående forskning under Rättssociologiska institutionens forskningspanorama för nya studenter..

Rättssociologiska institutionens årliga forskningsdag för nya studenter arrangerades i år på Lunds universitets campus för först gången sedan pandemirestriktionerna upphörde. Dagen introducerade flera av institutionens nya forskare och doktorander.

Ole Hammerslev är professor vid Rättssociologiska institutionen sedan 1 januari i år. Han forskar bland annat om hur konflikter uppstår och hur de på olika sätt kan utvecklas till rättsfall. Ett av hans forskningsfokus handlar om möjligheter och hinder för att söka rättslig hjälp och hur tillgången påverkar medborgarnas möjlighet att söka den.

Ole Hammerslev vid ett talarpodium
Ole Hammerslev

Vårterminen 2022 anställde Rättssociologiska institutionen Michael Molavi som då var postdoktor vid Oxfords universitet. På Panoramadagen presenterade han sin forskning om grupptalan, en typ av rättslig prövning där en flera människor med snarlika rättsliga krav tillsammans stämmer ett företag eller en myndighet. Grupptalan är fortfarande ovanligt i Sverige men förekommer ofta i Nordamerika där det kallas Class Action.

Michael Molavi
Michael Molavi

Förra året fick institutionen fyra nya doktorander. Sophia Zisakou har arbetat som flyktingadvokat i Grekland. Som doktorand på Rättssociologen studerar hon metoderna den grekiska migrationsmyndigheten använder för att bedöma om asylsökande HBTQ-personer är trovärdiga. För att beviljas asyl måste asylsökande HBTQ-personer bevisa sin sexuella identitet och betraktas som "trovärdigt queer".

Sophia Zisakou bakom talarstolen
Sophia Zisakou

 Heraclitos Muhire har både sin kandidat- och mastersexamen från Rättssociologiska institutionen. Efter en tid som forskningsassistent är han nu doktorand och forskar om hur offentliganställda tjänstemän och politiker rekryteras till näringslivet efter avslutat uppdrag och hur detta regleras. I sitt projekt kommer han bland annat undersöka eventuella intressekonflikter vid övergångar från viktiga positioner inom stat och region till tjänster inom näringslivet.

Heraclitos Muhire presenterar sin forskning
Heraclitos Muhire

Läs mer om Rättssociologiska institutionens forskning på vår webbplats.