Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategierna som försvårar utvecklingen av jämställda löner

högar med papper på ett bord

I essän "Så förhindras jämställda löner" skriver rättssociologen Lena Svenaeus om politikers och byråkraters strategier för att hindra att kvinnors löner blir jämställda mäns. Motståndet leder bland annat till att statliga utredningar inte kan presentera konkreta förslag om ökad ekonomisk jämställdhet. Lena Svenaeus var själv expert i den statligt tillsatta Kommissionen för jämställda livsinkomster, men lämnade uppdraget ett halvår innan betänkandet publicerades.

"Jag ville inte vara kvar i en utredning som inte kunde komma till skott med några förslag som kunde medföra förändring för alla dem som får lägre lön än deras arbete är värt, därför att arbetet historiskt varit stämplat som kvinnligt," skriver hon.

 

Lena Svenaeus "Så förhindras jämställda löner" är publicerad av på Dagens arena. Läs den på dagensarena.se.

Lena Svenaeus

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission.