Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Per Wickenberg blickar bakåt och framåt på främjandet av barns rättigheter i ny rapport

En grupp elever sitter framför en scen under en skolgårdsfest i  Ho Chi Minh City, Vietnam.
En grupp elever sitter framför en scen under en skolgårdsfest i Ho Chi Minh City, Vietnam, 2020. Foto: Per Wickenberg

I 13 år drev rättssociologiprofessor Per Wickenberg ett internationellt program för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i skolor och utbildning i 16 länder. Över 500 personer från 29 länder utbildades inom programmet, som lett till hundratals lokala projekt för att förbättra barns livssituationer.

Det började 2003. Sveriges biståndsmyndighet Sida anmodade Lunds universitet att utforma ett internationellt utbildningsprogram riktat till personer i position att införa principerna i FN:s barnkonvention i sina hemländer. Programmet skulle ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och praktiska verktyg att implementera den i skolmiljöer för omedelbar förbättring av barns villkor.

Professor Per Wickenberg vid Rättssociologiska institutionen var en av dem som utvecklade utbildningsprogrammet ”Child Rights, Classroom and School Management”. Han administrerade programmet med universitetslektor Bodil Rasmusson, docent Ulf Leo (numera vid Umeå universitet) och personal vid Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning.

Klassråd på en flickskola i Kerala, Indien, 2015
Klassråd på en flickskola i Kerala, Indien, 2015. Foto: Per Wickenberg

Mellan 2003 och 2016 besökte Per Wickenberg, Bodil Rasmusson och Ulf Leo 25 länder för att undersöka hur principer om barns rättigheter införts i olika utbildningssystem. Under en resa till Afghanistans huvudstad Kabul i 2008 forskarna hur lärarna engagerat eleverna att implementera barnkonvention genom elevråd.

“[The children] appeared as independent actors in supporting a peer at school who was not being cared for and treated well by one of the parents. Some of the student council members intervened by visiting the family in the home and explaining the rights of the child. Changes in attitude and parenting by that parent were later observed by students and the principal at the school. In this case children’s agency and participation became a pathway to change, protection and justice.”

Ökad medvetenhet om barns rättigheter började ofta i en enskild skola eller till och med i en klass. Därifrån spreds idéer och praktiker, ibland så långt som till andra regioner. Men varje lands sociala, politiska och ekonomiska verklighet utgjorde unika utmaningar. Per Wickenberg, Bodil Rasmusson och Ulf Leo nämner apartheids historia i Sydafrika, flyktingströmmar i Colombia, islams inflytande i Indonesien, krig i Uganda och Sri Lankas examensorienterade skolsystem.

Utbildningsprogrammet ”Child Rights, Classroom and School Management” resulterade i 13 bokrapporter, initierade 280 förändringsprocesser och utbildade 630 förändringsarbetare från 29 olika länder.

Elever framträder under ett skolråd på en skola i Zambia
Elever framträder under ett skolråd på en skola i Zambia, 2014. Foto: Per Wickenberg

Utbildningsprogrammet sammanfattas i bokrapporten ”Children’s Rights in Education: Experiences from 16 countries in Global South during 18 years as researchers and teachers” som finns att ladda ner gratis på Lunds universitets forskningsportal. (pdf, ny flik)

Läs mer om Per Wickenbergs arbete på Rättssociologiska institutionen på hans personliga sida.

Per Wickenberg

Per Wickenberg var lärare i grundskolan under 1970- och 80-talet och är sedan 1993 verksam vid Lunds universitet med olika uppdrag med utgångspunkt i rättssociologisk forskning och utbildning.