The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Amin Parsa

Amin Parsa

Affiliated researcher

Amin Parsa

När det universella exkluderar – folkrätt, asyl och uteslutande

Author

  • Amin Parsa
  • Leyla Belle Drake

Summary, in Swedish

Antalet asylsökande som undantas från flyktingkonventionens skydd ökar ständigt i Sverige. Leyla Belle Drake och Amin Parsa tar sig an fallet med den 69-årige afghanske mannen som nekats asyl på grund av misstankar om folkrättsbrott i Afghanistan under 80-talet, och finner en skärningspunkt mellan flyktingrätten och straffrätten. Är det i själva verket inkluderingen av de andra i en mänsklighet som styrs av universella principer som möjlig gör deras exkludering från asylrätten?

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

106-118

Publication/Series

Glänta

Issue

3-4

Document type

Journal article

Publisher

Glänta förlag

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-5205