The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt

Editor

  • Torun Elsrud
  • Sabine Gruber
  • Anna Lundberg

Summary, in English

De samlade berättelserna, undersökningarna och rapporterna som presenteras i antologin utgör en tvärvetenskaplig samtidsanalys över det svenska myndighetssystemet och dess inverkan på människoöden, kanske för generationer framåt.

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Linköping University Electronic Press

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • Flyktingar
  • Flyktingmottagande
  • Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789179296889