The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Professor Anna Lundberg

En analys av tio barnfamiljers asylutredningar

Author

  • Anna Lundberg
  • Anna Lindberg
  • Mehek Muftee

Summary, in Swedish

Anna Lindberg, Anna Lundberg och Mehek Muftee har läst och analyserat barnfamiljers asylakter. I denna artikel visar de med hjälp av olika exempel hur tid ges en central roll i Migrationsverkets utredningsarbete, som närmast låter sig beskrivas som en frenetisk jakt på kronologiska berättelser. Glapp i tidskronologin och tveksamma svar på frågor som rör tid resulterar i att den asylsökande misstänkliggörs och bedöms som icke-trovärdig, med konsekvens att hen får avslag på sin ansökan.

Department/s

  • Department of Sociology of Law
  • SASNET

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

15-19

Publication/Series

Artikel 14

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Flyktiggruppernas riksråd – FARR

Topic

  • Law and Society
  • International Migration and Ethnic Relations

Keywords

  • tidsstyrning

Status

Published