The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Barnens tid och framtid : En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015

Author

 • Anna Lindberg
 • Anna Lundberg
 • Mehek Muftee

Summary, in English

Syftet med denna studie är att analysera asylbyråkratins tidssyn, tidsanvändning och tidsstyrning samt peka på konsekvenserna av detta för skyddssökande familjer och rätten till asyl: Hur används tid och vilka perspektiv på tid tonar fram i asylprövningen på Migrationsverket, den myndighet som genomför svensk asylpolitik? Hur fördelas makten över tiden, mellan myndigheter och domstolar som fattar beslut i asylärenden, å ena sidan, och de skyddssökande familjerna vars framtid står på spel, å den andra? Vilka rättigheter följer med tiden? Vilken betydelse får tiden som barnen och deras föräldrar fått vänta för utfallet i ärendena? Hur samspelar tidsanvändningen och dess konsekvenser med barns rättigheter, nu när FN:s barnkonvention blivit svensk lag?

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • asyl
 • asylprövning
 • asylsökning
 • myndighetsutövning
 • Migrationsverket
 • tidssyn
 • tidsanvändning
 • tidsstyrning
 • asyl
 • asylprövning
 • asylsökning
 • myndighetsutövning
 • Migrationsverket
 • tidssyn
 • tidsanvändning
 • tidsstyrning

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7929-462-5