The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Professor Anna Lundberg

Asylkommissionen - en antirasistisk forskningspraktik

Author

  • Torun Elsrud
  • Sabine Gruber
  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

Detta kapitel har för avsikt att inspirera till metoder för ett alternativt sätt att bedriva forskning och antirasistiskt socialt arbete. Med avstamp i Lena Dominellis analys av hur vi är fångade i en rasistisk och patriarkal världsordning och hur detta drabbar väldigt många människor och samhällen, diskuterar vi med Asylkommissionen som exempel våra erfarenheter av en forskningspraktik med antirasistiska ambitioner. Influerade av deltagande aktivistiska forskningsansatser och Miranda Frickers begrepp epistemisk orättvisa vill vi öppna för en angelägen diskussion om hur socialt arbete som forskningsfält och professionell praktik kan mötas i gemensamma problemformuleringar och kunskapsproduktion. Hur är en antirasistisk forskningspraktik möjlig? Och hur kan den bidra till förändring?

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

301-328

Publication/Series

Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration

Document type

Book chapter

Topic

  • Social Work
  • International Migration and Ethnic Relations

Keywords

  • Asylkommissionen
  • Migrationspolitik
  • Asylrätt

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144142821