The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar

Author

  • Sofi Jansson-Keshavarz
  • Anna Lundberg
  • Hedvig Obenius

Editor

  • Sabine Gruber
  • Torun Elsrud
  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

"Jag har arbetat med barn i utsatta situationer i 30 år och har aldrig tidigare sett en svårare situation." Så beskrev en representant från civilsamhället situationen för barn och familjer som nyligen sökt asyl i Sverige, på en konferens i december 2019, som samlade ett stort antal frivilligorganisationer och offentliga aktörer. Organisationerna som fanns representerade på konferensen hade sökt och fått finansiering från Allmänna arvsfonden inom ramen för en satsning som avsåg att främja föreningslivets bidrag ”till att stärka, stödja och öka förutsättningar för nyanlända barns och ungas etablering i samhället” (Socialdepartementet 2014: 45). Bakgrunden var regeringens uppdrag åt Arvsfonden att prioritera ”det sociala stöd som krävs för barns och ungas goda start i Sverige […] exempelvis [genom] nätverksskapande eller språkinlärning” (Socialdepartementet 2014: 52). Mot denna bakgrund hade många civilsamhällesorganisationer planerat nya verksamheter i början av 2015, när man ännu inte visste hur många människor som skulle söka skydd i Sverige under det året. Totalt fick ett hundratal projekt finansiering från Arvsfonden för verksamheter som pågick mellan 2016 och 2019.?Det inledande citatet illustrerar väl den utveckling som sedan skulle komma att påverka, och som drabbade, de barn, ungdomar och vuxna som projekten riktade sig till samt projektens verksamheter och medarbetare. Förändringarna var allvarliga och genomgripande, vilket flera andra bidrag i den här antologin också bekräftar.

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

319-334

Publication/Series

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt

Document type

Book chapter

Publisher

Linköping University Electronic Press

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • Flyktingar
  • Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789179296889