The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Nöden har ingen lag. Om demokratins överlevnad i en ’akut nödsituation’ : En reflektion över Sverige 2015

Author

  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

Allt våldsammare deportationer. Fler oskyldiga människor i fängsligt förvar. Fler svårt sjuka barn som skickas till länder där det är högst osäkert om de kan få vård. Ett stigande antal föräldrar som tar med sig sina barn på sjöodugliga båtar över medelhavet för att undvika mångårig separation. En växande mängd ungdomar som lever ett liv i papperslöshetens skuggsamhälle. Detta är några sannolika följder av de flyktingpolitiska förslag som Sveriges folkvalda politiker presenterade under hösten och som utreds i rasande fart under våren. Om dessa förslag går igenom så drabbas naturligtvis främst de människor som inte kommer få en fristad från krig och förföljelse eller på längre sikt i trygghet kunna planera sina liv. Detta är människor vars erfarenheter och anspråk inte tillmäts någon som helst betydelse vid utformningen av regelverk som är helt avgörande för såväl att de överhuvudtaget ska klara livhanken som för hela deras framtid. Vad med alla oss andra? Alla vi som har mandat att faktiskt påverka? Vi som obetingat kallar oss för demokrater och gör gällande att mänskliga rättigheter, de är viktiga? Vad är vår roll och hur bör vi agera i dessa tider av allt fler skoningslösa förslag från statsmaktens sida?

Publishing year

2016

Language

Swedish

Pages

113-123

Publication/Series

Tillsammans gör vi politik : en bok av Tyfon

Document type

Book chapter

Publisher

Tyfon

Topic

  • Other Social Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789163910616