The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Rättskartografisk metod

Author

  • Sofi Jansson-Keshavarz
  • Anna Lundberg
  • Hedvig Obenius

Editor

  • Sabine Gruber
  • Magnus Dahlstedt

Summary, in Swedish

Socialt arbete sker inte sällan i samhällets marginaler med människor som lever i en osäker, utsatt situation. Samhället hjälp och stöd distribueras allt som oftast av socialarbetare med stöd av lag, som inte alltid är given och entydig. Att djupare förstå relevant lagstiftning och andra rättskällor, samt deras individuella och samhälleliga effekter, är därför en viktig del i socialarbetares utbildning. Rättskartografisk metod kan vara ett sätt att undersöka rättens funktion och konsekvenser för socialt arbete och för dem som berörs av detta arbete. Enkelt uttryckt innebär metoden att rätten betraktas som en karta.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

193-208

Publication/Series

Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?

Document type

Book chapter

Publisher

Gleerups Utbildning AB

Topic

  • Law and Society
  • Social Work

Keywords

  • Socialt arbete

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789151101620