The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Professor Anna Lundberg

Papperslösa och Hannah Arendts reflektion om rätten att ha rättigheter

Author

  • Anna Lundberg
  • Mikael Spång

Editor

  • Maja Sager
  • Helena Holgersson SagerÖberg
  • Klara Öberg

Summary, in English

I kapitlet diskuteras tre tolkningar av Arendt, tolkningar som alla har stöd i Arendts text men som vidareutvecklats på olika sätt av samhällsvetare och filosofer. I den första tolkningen är det bristen på tillgodoseende av mänskliga rättigheter för papperslösa om står i fokus. En viktig anledning till denna brist ligger i kopplingen mellan invandringsreglering och mänskliga rättigheter, att stater insisterar på att personer som inte har rätt att vistas på territoriet ska utvisas (Noll, 2010). I litteraturen om papperslösa betonas detta ofta i termer av att deras situation utmärks av deportabilitet eller utvisningsbarhet (se t.ex. de Genova, 2002). För Arendt (1951: kapitel 9) var det dock inte enbart avsaknaden av statligt (eller annat institutionellt) skydd av rättigheter som var problemet, utan det visar på förlusten av den politiska gemenskapen. Detta för oss till den andra tolkningen av Arendt som handlar om uteslutning från möjligheten till politiskt handlande. Avsaknad av skydd för rättigheter innebär att personer utesluts från det sammanhang, den politiska gemenskapen, där tal och handling har betydelse, där det som en person gör kan ses av andra och påverka dem, där det som sägs kan höras av andra och utgör anledning för dem att också tala. I anslutning till antikt politiskt tänkande menade Arendt (1958) att det är den politiska gemenskapen, det vi idag oftast kallar för staten, som utgör detta sammanhang där tal och handlande har betydelse. Är vi inte del av denna gemenskap är vi inte i egentlig mening politiska varelser (politiska djur) utan enbart levande, biologiska varelser. Det senare delar vi med andra levande varelser, exempelvis djur, men det är inte denna biologiska existens som gör människor särskilda. Istället är det specifikt mänskliga att människan är ett politiskt djur, har förmågan att tala och handla tillsammans med andra.

Publishing year

2016

Language

Swedish

Pages

419-440

Publication/Series

Irreguljär Migration i Sverige : Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar

Document type

Book chapter

Publisher

Daidalos

Topic

  • Other Social Sciences

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789171734914