The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Aktivistisk forskning

Author

  • Sabine Gruber
  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

Utgångspunkten för detta kapitel är att det finns ett behov av forskning som utöver föresatsen att förstå och förklara samhällets ojämlika strukturer och relationer också drivs av en ambition att aktivt bidra till att förändra dem. Även om många vetenskapliga studier inom socialt arbete tar sin utgångspunkt i kritiska perspektiv och drivs av en vilja att förändra rådande maktstrukturer menar vi att forskningen ofta stannar vid att forska om människor i utsatta situationer. Därmed finns det också en risk för att forskning i socialt arbete inte alltid gagnar de människor som befinner sig i social utsatthet.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

209-224

Publication/Series

Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför?

Document type

Book chapter

Publisher

Gleerup

Topic

  • Social Work

Keywords

  • Socialt arbete

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789151101620