The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Professor Anna Lundberg

Hur bör rätten kartläggas? : En metoddiskussion om kritisk rättskartografi av praktiska verkställighetshinder

Author

  • Anna Lundberg
  • Hedvig Obenius

Summary, in Swedish

I denna artikel används två kartläggningar av samma rättsliga begrepp, nämligen praktiska verkställighetshinder i utlänningslagen, för att illustrera olika sätt att närma sig migrationsrätten som studieobjekt. Artikeln beskriver, vidareutvecklar och argumenterar för en reflexiv kritisk rättskartografisk metod i kvalitativa studier av svensk migrationsrätt. Med avstamp i Boaventura de Sousa Santos inflytelserika text ”Rätten – En karta för felläsningar” (1987), utvecklas en reflexivt orienterad variant av rättskartografin som inspireras av kritisk kartografi och gränsöverskridande motståndskartläggningar. Metoden synliggör hur migrationsrätten bär på inneboende motsägelser som tenderar att ligga väl dolda, avtäcker maktmissbruk, och ställer frågor om vad rätten gör, det vill säga dess performativa element.

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

661-685

Publication/Series

Förvaltningsrättslig tidskrift

Issue

4

Document type

Journal article

Publisher

Stockholm : Förvaltningsrättslig tidskrift

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0015-8585