The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bild på Anna Sonander av Emma Lord.

Anna Sonander

Senior lecturer

Bild på Anna Sonander av Emma Lord.

Folkhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Author

 • Anna Sonander
 • Per Wickenberg

Summary, in Swedish

Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt i Skåne inom ramen för Europeiska socialfondens programområde 1. Projektet är på många sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett, övergripande syfte som spänner över flera områden. I projektet är aktörer från flera folkhögskolor inblandade i ledningsarbetet och det berör ett stort antal medarbetare från olika yrkeskategorier. Projektet har pågått under flera år.I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande 44 folkhögskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland annat staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet. Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa folkhögskolor studerar cirka 3000 kursdeltagare och antalet lärare och annan personal är ungefär drygt 700.Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och medarbetare från dessa skånska folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i Malmö är projektägare. De deltagande folkhögskolorna har vid ett antal träffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkhögskolorna har samt vilka prioriteringar i samverkansprojektet som behöver göras.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2013

Language

Swedish

Publication/Series

Sociology of Law Research Report 2013:2

Document type

Report

Publisher

Rättssociologiska institututionen, Lunds universitet

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • utvecklingsprojekt
 • utbildning
 • normer
 • folkhögskola
 • Skåne
 • rättssociologi
 • samverkan
 • samarbete

Status

Published

Project

 • Folkhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Report number

2013:2

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-360-5