The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

28

Apr

Barnrättsinstitutet: Barn i skuldsatta familjer och barnrätt vid skuldindrivning

28 April 2023 13:00 to 15:00 | Seminar

Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet har som övergripande syfte att utifrån barnrätten verka för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom området med utgångspunkt i forskning, samt främja tvärvetenskaplig forskning.

About the event

Location:

Rum 331, våning 3, Hus M, Allhelgona kyrkogata 18, Lund

Contact:

anna [dot] sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se