Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

SamTech: Smart mobility, self-driving vehicles and urban planning

A self driving car.
Foto: www.pixabay.com
Seminar
Välkomna till den nystartade tankesmedjan SamTech – samhällsvetenskapliga perspektiv på teknik! På workshops och seminarier kommer vi några gånger i höst att jobba med frågor om digitalisering, artificiell intelligens, datamining, robotics och samhällsvetenskapliga frågor kring denna teknik.

Tema

Titel: ”Smart mobility, self-driving vehicles and urban planning”

Presentatör: Dalia Mukhtar-Landgren, universitetslektor, Statsvetenskapliga Institutionen och Alexander Paulsson, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen

Språk: Engelska

Form: Seminar

Plats: Pufendorfinstitutet, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund

 

Om SamTech

Du behöver inte kunna något om tekniken specifikt för att delta. Du kan vara intresserad av att orientera dig eller vilja använda dina kompetenser på nya forskningsområden. Du som redan nu undervisar och/eller forskar med samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga perspektiv på digitaliseringen är också välkommen att vara med i tankesmedjan. SamTechs workshops hålls på engelska och/eller svenska.

 

Kommande workshops

Se www.soc.lu.se/samtech.

 


In English

Welcome to the new think tank SamTech - social sciences perspectives on digitalisation and new technology! On our upcoming workshops and seminars, we will focus on social sciences questions relating to digitalisation, artificial intelligence, data mining and robotics.

 

Theme :

Title: "Smart mobility, self-driving vehicles and urban planning”

Speaker: Dalia Mukhtar-Landgren, Senior lecturer, Department of Political Science och Alexander Paulsson, Senior lecturer, Department of Business Administration

Language: English

Form: Seminar

Venue: The Pufendorf Institute, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund

 

About SamTech

You are not required to have any technical knowledge in order to participate. The think tank is an opportunity to orientate yourself and to use your competence within a different field of research. Teachers/researchers focusing on social sciences perspectives on digitalisation are also very welcome to join the think tank. The workshops will be held in English and/or Swedish. All interested are welcome to attend! Sign up by sending an email to Carola [dot] Aili [at] soc [dot] lu [dot] se.

 

Upcoming and previous workshops

Visit www.soc.lu.se/samtech

Time: 
16 November 2018 13:00 to 15:00
Location: 
Pufendorfinstitutet, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund
Contact: 
Carola.Aili [at] soc.lu.se

About the event

Time: 
16 November 2018 13:00 to 15:00
Location: 
Pufendorfinstitutet, Classicum, Biskopsgatan 3, Lund
Contact: 
Carola.Aili [at] soc.lu.se

Sociology of Law Department
Lund University
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 3rd floor, 223 62 Lund, SWEDEN
Postal address: Box 42, 221 00 Lund, SWEDEN

Faculty of Social Sciences