The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Photo of Håkan Hydén.

Sträck ut en hand till eleverna i stället

Author

  • Elza Dunkels
  • Daniel Kardefelt Winther
  • Marcin De Kaminski
  • Håkan Hydén

Summary, in Swedish

Det är viktigt att förstå att de insatser som görs för att förbättra skolan alltid baseras på både kunskapssyn och människosyn. Att kräva att alla elever får stöd i tid och har engagerade och kunniga lärare visar på en samtida kunskaps- och människosyn, grundad i forskning om lärande och barns utveckling.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2014-03-05

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens nyheter (DN debatt)

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1101-2447