The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Photo of Håkan Hydén.

Lagen, rätten och den sociala tryggheten: Tunnelbygget genom Hallandsåsen

Editor

 • Håkan Hydén
 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

Tunnelbygget genom Hallandsåsen är en av senare års mest uppmärksammade miljöskandaler i Sverige. I denna rapport analyseras tunnelbygget och dess konsekvenser för miljö och människor från en rad olika rättsliga och sociala utgångspunkter.

Department/s

 • Department of Sociology of Law
 • Sociology

Publishing year

1998

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Lunds universitet : Sociologiska institutionen

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • oro
 • opinion
 • fötroende
 • Rohoca Gil
 • restid
 • tillit
 • medieanalys
 • participation
 • normteori
 • Hallandsåsen

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-89078-67-5