The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Photo of Håkan Hydén.

Sekretess - för vems skull?

Author

  • Bodil Jönsson
  • Håkan Hydén

Summary, in English

Sekretesslagstiftningen inom psykiatrin infördes till värn för den enskilda och hennes personliga integritet.Nu har det emellertid uppkommit så många avarter av sekretessens tillämpning, att det vore farligt att inte ta upp en offentlig och principiell diskussion, skriver Bodil Jönsson och Håkan Hydén.

Department/s

  • Certec - Rehabilitation Engineering and Design
  • Department of Sociology of Law

Publishing year

1998

Language

Swedish

Pages

14-17

Publication/Series

Socialpolitik

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Föreningen Socialpolitisk debatt

Topic

  • Human Computer Interaction

Keywords

  • Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-6376