The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Photo of Håkan Hydén.

Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten

Author

  • Daniel Kardefelt-Winter
  • Marcin De Kaminski
  • Elza Dunkels
  • Håkan Hydén

Summary, in Swedish

Vi forskare som står bakom den här artikeln har tidigare kritiserat debatten kring nät- och dataspelsberoende för att vara missvisande. Vi menar att nättid eller dataspelande i sig inte har något att göra med vare sig försämrade studieresultat eller rubbad dygnsrytm. Forskningen har på senare år antytt att överdrivet dataspelande bör ses som ett uttryck för underliggande problem, på samma sätt som överdrivet engagemang i vad som helst kan vara uttryck för underliggande problem.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2014-03-01

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens nyheter (DN debatt)

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1101-2447