The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Isabel Schoultz

Isabel Schoultz

Head of department

Isabel Schoultz

I rättsstatens sprickor : En vänbok till Janne Flyghed

Editor

  • Isabel Schoultz
  • Felipe Estrada
  • Magnus Hörnqvist
  • Anders Nilsson
  • Henrik Tham

Summary, in Swedish

Det här är en vänbok till, av och om Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Vi har samlat ett urval av hans texter, tematiserade efter forskningsområde och med introduktioner av bokens redaktörer. Att det är en vänbok i bokstavlig mening understryks av bokens inledande och avlutande kapitel, skrivna av Jannes barn respektive vännen och författaren Björn Larsson.
I ett försök att sammanfatta Jannes vetenskapliga bidrag har boken fått namnet I rättsstatens sprickor. Under sin karriär har han forskat om spioneri, terrorism och organiserad brottslighet, hela tiden synat rättsstaten i sömmarna och blottlagt dess sprickor; sprickor som uppstod då politisk effektivitet ställdes mot medborgarnas integritet.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789189107069