The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of John Woodlock by Emma Lord.

John Woodlock

Affiliated researcher

Photo of John Woodlock by Emma Lord.

Rättsmedvetande

Legal Consciousness

Author

  • John Woodlock

Editor

  • Isabel Scholultz
  • Ida Nafstad

Summary, in Swedish

Det här kapitlet handlar om det teoretiska begreppet rättsmedve­tande (legal consciousness) och diskuterar hur detta begrepp tillämpas i rättssociologisk forskning. Huvudfokus i kapitlet är Ewicks och Silbeys kritiska perspektiv på rättsmedvetande i deras inflytelserika arbete ”The Common Place of Law” (1998). Denna bok ger en allsidig överblick över hur författarna empiriskt har studerat en befolkning och interaktivt har utvecklat en kritisk teoretisk ram för att förstå och utforska rättsmedve­tande. Dessutom diskuteras europeiska uppfattningar om rättsmedve­tande som lanseras av Hertogh (2004, 2018) och Kurkchiyan (2011), vilka ger alternativa teoretiska perspektiv och erbjuder kritik av Ewicks och Silbeys kritiska perspektiv. För att diskutera fördelarna med att använda rättsmedvetande som teoretisk ram i rättssociologisk forskning tar jag upp ett exempel från mina pågående doktorandstudier om regleringen av risk och säkerhet inom civil luftfart i EU. I min forskning undersöker jag mer specifikt europeiska certifierade flygteknikers vardagliga erfaren­ heter av rätt och legalitet vid underhåll av luftfartyg.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020-01

Language

Swedish

Pages

267-284

Publication/Series

Om rättssociologisk tillämpning, (Redaktörer Isabel Schoultz, Ida Nafstad)

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-13218-1