The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Om "kodifierad statsrätt"

Author

 • Karl Dahlstrand

Editor

 • Ida Nafstad
 • Isabel Schoultz

Summary, in Swedish

Detta kapitel kommer främst att förhålla sig till koncepten ”kodifierad statsrätt” och rätten som ”formell ordning”. Den rättssociologiska forskningens rättsliga betydelse behandlas också, och hur rättssociologisk forskning kan vara betydelsefull för att lösa juridiska problem och kanske även utgöra en ”rättskälla”. Kapitlet syftar därför till att ge ett exempel på hur man kan se på ”rättssociologins byggstenar”.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020-01-10

Language

Swedish

Pages

221-242

Publication/Series

Om rättssociologisk tillämpning

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • Brottsoffer
 • Kränkningsersättning
 • Rättssociologi
 • Praxis
 • Normer
 • Rättvetenskap
 • Kriminologi
 • Skadestånd

Status

Published

Project

 • Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen. En uppföljning

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-13218-1