The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Kränkningar, trakasserier och hot på nätet. Delrapport till Ungdomsstyrelsen med fokus på kvantitativ kartläggning.

Author

 • Måns Svensson
 • Karl Dahlstrand

Summary, in Swedish

Den här delrapporten utgår från empirisk data som samlats in inom ramen för det rättssociologiska forskningsprojektet Kränkningar i en digital kontext som finansieras av Brottsofferfonden. Bearbetningen har genomförts av Måns Svensson (projektansvarig) och Karl Dahlstrand, båda verksamma vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Ungdomsstyrelsen och skall utgöra ett kunskapsunderlag till myndighetens regeringsuppdrag (U2013/4492/UC) Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Rättssociologiska institutionen Lunds universitet

Topic

 • Information Systems, Social aspects
 • Law and Society

Keywords

 • kriminologi
 • rättssociologi
 • straffrätt
 • ungdomar
 • Kränkningar på nätet
 • cybernormer
 • normer

Status

Published

Project

 • Kränkningar i en digital kontext
 • Uppdragsavtal ungdomsstyrelsen

Research group

 • Cybernorms