The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden

Author

 • Måns Svensson
 • Karl Dahlstrand

Summary, in Swedish

Den här rapporten utgår från empirisk data som samlats in inom ramen för det rättssociologiska forskningsprojektet Kränkningar i en digital kontext som finansieras av Brottsofferfonden. Bearbetningen har genomförts av Måns Svensson (projektansvarig) och Karl Dahlstrand, båda verksamma vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Ungdomsstyrelsen och skall utgöra ett kunskapsunderlag till myndighetens regeringsuppdrag (U2013/4492/UC) Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier. Inom ramen för uppdraget skall Ungdomsstyrelsen genomföra insatser för att förebygga kränkningar, trakasserier och hot som riktas mot flickor och pojkar samt unga kvinnor och unga män via internet och andra interaktiva medier. Uppdraget ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv vilket bl.a. innebär att flickors och unga kvinnors situation och behov särskilt ska uppmärksammas. Ungdomsstyrelsen ska också beakta internets betydelse för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Topic

 • Information Systems, Social aspects
 • Law and Society

Keywords

 • kriminologi
 • rättsregler
 • internet
 • sociala normer
 • cybernormer
 • rättssociologi
 • ungdomsforskning
 • nätkränkningar
 • näthat
 • mobbning
 • juridik
 • sociala medier
 • nätkränkningar

Status

Published

Project

 • Kränkningar i en digital kontext
 • Uppdragsavtal ungdomsstyrelsen

Research group

 • Cybernorms