The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Viktig symbolfråga ur ett brottsofferperspektiv

Author

  • Karl Dahlstrand

Summary, in Swedish

Brottsofferfrågor är ofta rättspolitiskt laddade och komplexa. Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 aktualiserades frågan om Sverige lever upp till EU:s terrorismdirektiv om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Tidigare har Brottsoffermyndigheten dragit av 1500 kronor på det belopp som fastställs vara skäligt och som ska ge brottsoffret kompensation för det brottsliga angreppet. Från och med 1 juli 2020 görs inget sådant avdrag. Karl Dahlstrand reflekterar här kring betydelsen av att avdraget har slopats.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020-11-12

Language

Swedish

Publication/Series

JP Infonet

Document type

Journal article

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • brottsskadeersättning

Status

Published

Project

  • Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen. En uppföljning