The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

En rättssociologisk undersökning av ett ersättningsrättsligt problemområde

Author

 • Karl Dahlstrand

Editor

 • Mauro Zamboni
 • Laura Carlson

Summary, in Swedish

I den följande texten kommer resultat ur min rättssociologiska avhandling, Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer (2012), att redovisas samtidigt som några aktuella frågor kring brottsofferersättningen och kränkning som skada att kommenteras samtidigt som det rättssociologiska forskningsfältet presenteras.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

1-19

Publication/Series

Allmän rättslära. Studiematerial

Document type

Book chapter

Publisher

Juridicum, Stockholms universitet

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • allmän rättslära
 • enkätstudie
 • brottsskadeersättning
 • normer
 • rättssociologi
 • brottsoffer
 • kränkningsersättning
 • studiematerial

Status

Published

Project

 • Kränkningar i en digital kontext
 • Uppdragsavtal ungdomsstyrelsen