The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Voldsoffererstatningsordningen. Opplevd betydning av voldsoffererstatning blant mottakere

Author

 • Karl Dahlstrand
 • Kristin Stanwick Bårnås
 • Vegard Knutsen

Summary, in Swedish

Voldsoffererstatningsordningen utgjør et betydelig beløp årlig for staten, men det
er gjort lite forskning på betydningen erstatningen har for mottakere. Artikkelen
søker å besvare denne problemstillingen. Artikkelen bygger på et FoU-prosjekt
gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, og tar
utgangspunkt i funnene fra dette prosjektet. Empirien som presenteres, ses i lys
av tidligere forskning om tilsvarende ordninger i andre land. Artikkelen går inn
på betydningen av søknadsprosess, erstatningsbeløp, rettferdighet og ansvarliggjøring.
I likhet med funn fra tidligere studier konkluderer artikkelen med at det
ikke er den økonomiske dimensjonen ved erstatning som er viktigst, men anerkjennelse, rettferdighet og tillit.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2021-07-01

Language

Norwegian

Pages

7-32

Publication/Series

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Volume

2021

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Oslo: Universitetsforlaget

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • voldsoffererstatning
 • voldsoffererstatningsordning
 • voldsoffereviktimologi
 • Kränkningsersättning
 • erstatningsrett
 • Rättssociologi
 • kriminologi
 • Viktimologi

Status

Published

Project

 • Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen. En uppföljning

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2464-3378